Lidmaatschap

U overweegt lid te worden? Doen. Hieronder staan een aantal redenen opgesomd die uw overwegingen vergemakkelijken.

Wat betekent de VMHP voor haar leden?

Invloed

 • Op landelijk niveau als het gaat om de specifieke positie van middelbare en hogere politieambtenaren binnen de CAO op het gebied van rechtspositie en sociale zekerheid.
 • Via het afdelingsbestuur op landelijke standpunten.
 • Op regionaal beleid via deelname aan medezeggenschap.
 • Op prioriteiten en standpunten tijdens de afdelingsbijeenkomsten en de Algemene (leden)Vergadering.

Belangenbehartiging

 • Individuele en juridische belangenbehartiging
 • Agenderen van specifieke belangen van administratief- en technisch personeel

Informatie

 • Deze VMHP-internetsite
 • De Nieuwsbrief die periodiek aan de leden wordt toegestuurd via de mail
 • 'Perspectief', maandblad van de CMHF
 • Notulen van het afdelingsoverleg
 • Algemeen vanuit het VMHP-netwerk
 • Deelname aan de VMHP-Group en sub-groepen op LinkedIn

Studie- en verenigingsactiviteiten

Regelmatig organiseert de VMHP binnen en buiten afdelingsverband (studie)activiteiten voor haar leden. U kunt hier aan deelnemen maar u kunt ook zelf initiatieven ontplooien. Vanuit het bestuur van de vereniging kunt u in alle opzichten op enthousiaste ondersteuning rekenen.

Korting

 • Profiteren van aantrekkelijke kortingen op verzekeringen via het contract dat de CMHF heeft afgesloten met de OHRA.

Contributie

 • De contributie bedraagt € 14,- per maand.
 • De contributie voor post-actieve leden bedraagt € 50,- per jaar. 
 • Val je onder de zakgeldregeling? Dan betaal je de eerste 2 jaar slechts € 6 per maand.
 • Donateurs met ontvangst van het verenigingsblad betalen € 60,- per jaar.
 • Een abonnement op het verenigingsblad kost € 25 per jaar.

U kunt u hier aanmelden voor het lidmaatschap.

Wilt u meer informatie voordat u zich aanmeldt? Neem dan contact met ons op.

Mocht u vragen hebben over uw lidmaatschap, neemt u dan contact op met het secretariaat@verwijder-dit.vmhp.nl.