Ministeriële regelingen sector Politie

LEESWIJZER: Lees een regeling altijd in combinatie met het artikel op grond waarvan de regeling gemaakt kan worden.

B.v.: Anticumulatieregeling RPU vindt zijn basis in artikel 13a Barp.