Privacyverklaring

De VMHP, Vereniging voor Middelbaar en Hoger Politiepersoneel, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De VMHP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de VMHP, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een lidmaatschaps- en/of contactformulier op de website of door het sturen van een e-mail aan de VMHP verstrekt. De VMHP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer(s)
  • Uw emailadres(sen)
  • Uw datum van aanmelding
  • Uw status: Actief of Postactief-lidmaatschap
  • Uw bankgegevens t.b.v. het innen van contributie

Waarom de VMHP die gegevens nodig heeft

De VMHP verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien daar vanuit de VMHP behoefte aan is. Daarnaast kan de VMHP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een opdracht of om u te informeren (via app, mail, telefoon over het verloop van de opdracht (bijvoorbeeld bij individuele belangenbehartiging).

Hoe lang de VMHP uw gegevens bewaart

De VMHP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er een overeenkomst met u tot stand komt, worden de gegevens tot minimaal 7 jaar na beëindiging van het contract opgeslagen in het boekhoudprogramma (in gesloten omgeving niet toegankelijk voor derden) i.v.m. eisen van de belastingdienst. Uw gegevens worden verwerkt in het ledenadministatie en -incassosysteem CASH.

Klik hier voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van CASH.

Delen met anderen

De VMHP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat uw belangenbehartiging op uw verzoek door de VMHP wordt uitgevoerd worden uw gegevens ter beschikking gesteld van Dijkgraaf Advocaten mocht externe juridische ondersteuning nodig zijn. Zulks in nauw overleg met u.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van de VMHP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De VMHP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website van de VMHP is ondergebracht bij Roquin en Waspin.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van GBU en Waspin klik op de namen van de respectievelijke bedrijven.

Google Analytics

De VMHP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de VMHP te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De VMHP heeft hier geen invloed op. De VMHP heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De VMHP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De VMHP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de VMHP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de VMHP door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Domeinnaam https://vmhp.nl is een website van de VMHP

De VMHP is als volgt te bereiken: www.vmhp.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 070-2002002
Wassenaarseweg 2
2596CH Den Haag
KVK Nummer: 40531772