VMHP tegen sturen politiemensen naar oorlogsgebied

De VMHP is tegen het sturen van politiemensen naar oorlogsgebieden en om die reden tegen het sturen van politiemensen naar Kunduz (Afghanistan). Wel steunt de VMHP de collega's die - nu de regering met toestemming van het parlement heeft besloten dat die missie doorgaat - naar Afghanistan zullen worden uitgezonden. Hierbij wordt specifiek gelet op de invulling van de arbeidsvoorwaarden en de naleving van de ARBO-omstandigheden.