Protest tegen schorsing Portugese vakbondsvoorzitter

VMHP-bestuurder Willy Valckx en NPB-voorzitter Han Busker hebben op 16 december op de Portugese ambassade in Den Haag een petitie overhandigd aan zaakgelastigde Jorge Silva Lopes. In de petitie wordt de Portugese premier Socrates opgeroepen een einde te maken aan de schendingen van de vakbondsrechten van politieambtenaren in zijn land, bijvoorbeeld het schorsen van de voorzitter en vice-voorzitter van de politievakbond SINAPOL nadat ze dingen hadden gezegd die de politietop niet bevielen.

Hieronder de tekst van de petitie.

Geachte heer Socrates,

 

Namens de Nederlandse politievakbonden VMHP en NPB willen wij u laten weten dat we geschokt zijn door de berichten dat de Portugese overheid oneigenlijk gebruik maakt van zijn disciplinaire bevoegdheden om kaderleden van de politievakbond SINAPOL het zwijgen op te leggen.

 

Op 8 september is de voorzitter van SINAPOL geschorst nadat hij een besluit van de algemene vergadering van SINAPOL bekend had gemaakt. Een maatregel die ook nog eens door het hoofd van politie werd afgekondigd tijdens een op televisie uitgezonden persconferentie. De voorzitter van SINAPOL is nu in afwachting van verdere disciplinaire bestraffing.

 

Op 19 november is ook de vice-voorzitter geschorst nadat hij de media had geĆÆnformeerd over een besluit van het bestuur van SINAPOL. Ook hij is in afwachting van verdere disciplinaire bestraffing. De twee mannen zijn gestraft voor het communiceren over besluiten van bestuurslichamen van SINAPOL. In beide gevallen wordt een individu verantwoordelijk gehouden voor het beleid van een organisatie. Ook tegen andere vakbondsbestuurders zijn inmiddels disciplinaire procedures gestart. Dit is onacceptabel.

 

Wij zullen niet tolereren dat in een lidstaat van de Europese Unie dit soort vervolging van gekozen vakbondsbestuurders plaatsvindt. We zullen dan ook stappen ondernemen om publiekelijk aan de kaak te stellen hoe schandelijk en respectloos er in Portugal met de vakbondsrechten van politieambtenaren wordt omgesprongen.

 

Namens de NPB en de VMHP vragen we u dringend ogenblikkelijk een eind te maken aan de onacceptabele vervolging van vakbondsvertegenwoordigers en het respect voor de vakbondsrechten van uw politieambtenaren in ere te herstellen.