Gezichtsbedekkende kleding

De VMHP heeft kennis genomen van het standpunt dat korpschef Bernard Welten dinsdagavond heeft ingenomen met betrekking tot het handhaven van een eventueel wettelijk verbod op het dragen van gelzichtsbedekkende kleding in het openbaar. De VMHP is van mening dat het tot de rechten en taken van korpschefs behoort om na te denken over het (laten) optreden tegen wetsovertredingen en daar – waar nodig – nuances in aan te brengen. Hierbij is de politie uiteraard ondergeschikt aan het bevoegd gezag en zullen er in de lokale en regionale driehoek prioriteiten gesteld worden, waarnaar ook de politie dient te handelen. Verplicht aftreden van de heer Welten is volgens de VMHP momenteel dan ook niet aan de orde.