Reglement belangenbehartiging VMHP

De VMHP kan aan leden belangenbehartiging en juridische bijstand verlenen. Het omvat, kort weergegeven, het verlenen van advies en juridische ondersteuning over aangelegenheden aangaande de rechtspositie als politieambtenaar. Het geven van deze bijstand geschiedt volgens het bijgevoegd Reglement belangenbehartiging. De aanvraag kan worden gedaan door contact op te nemen met de coƶrdinator belangenbehartiging van de VMHP via belang@vmhp.nl . Mocht u van het bevoegd gezag een besluit hebben ontvangen waartegen bezwaar of beroep mogelijk is, houd in alle gevallen de daarin genoemde termijnen in de gaten.