Zijn ze daar in Den Haag helemaal betoeterd!

Op vrijdag 20 maart zetten collega’s in het hele land om precies 11.59 uur een minuut lang de sirenes van hun auto’s en motoren aan. Ze doen dat uit protest tegen het gebrek aan waardering voor hun werk bij het kabinet Rutte II – met name bij de vorige week afgetreden minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

Zijn schraperige CAO-voorstellen zijn door veel politiemensen ervaren als een klap in hun gezicht. Doe ook mee aan dit toeterprotest en laat de opvolger van Opstelten weten dat hij een andere koers moet varen.

 

Zolang de CAO-onderhandelingen in het slop zitten zal dit toeterprotest elke vrijdag worden herhaald – en elke week een minuut langer.

Spelregels

# Zet je politievoertuig enkele minuten voor twaalf uur aan de kant.

# Bevestig eventueel aan een of twee ruiten een actiepamflet (te downloaden van de websites van de politiebonden).

# Roep vooraf om dat de sirene een minuut aan gaat en wel uit protest tegen het gebrek aan waardering voor het politiewerk bij het kabinet, zoals blijkt uit de voorstellen voor een nieuwe politie-CAO.

# Komen burgers vragen wat er aan de hand is, vertel ze dan over het CAO-conflict en/of geef ze een actieflyer.

# Maak indien mogelijk een foto of een filmpje van de actie of de reacties daarop en stuur dat naar het Landelijk Actiecentrum (zie rechterkolom) voor plaatsing op Facebook.com/politieacties.

 

LET OP!

Krijg je voor of tijdens de actie een melding, dan gaat die altijd voor.