Woord van onze voorzitter

Zoals je in de mail hebt kunnen lezen, stelt onze huidige voorzitter Caroline Bonekamp zich niet meer herkiesbaar. Uiteraard zal zij tot de algemene ledenvergadering (ALV) in mei 2019 het voorzitterschap blijven vervullen. Het hoofdbestuur pakt direct de procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter op.

'Zo'n drie jaar geleden werd op mij een beroep gedaan om het voorzitterschap van de VMHP te vervullen. Ik heb dit vanaf mei 2016 met veel inzet en plezier gedaan. Bij het aanvaarden van de positie van voorzitter heb ik aangegeven bij ommekomst van de eerste zittingstermijn van drie jaar de balans op te maken.'

'Na drie jaar van collectieve en individuele belangenbehartiging, overleg (CGOP), onderhandelen (CAO) en het aansturen van de vereniging heb ik met het oog op het vervolg van mijn loopbaan besloten terug te keren naar het korps en mij niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn als voorzitter.'

'Gezien de huidige fase waarin de VMHP zich bevindt heb ik er alle vertrouwen in dat de vereniging een stevig basis heeft waaruit een nieuwe voorzitter de ingezette ontwikkelingen verder zal brengen. Een professioneel politieplatform met een flinke aanwas van nieuwe leden, een platform met een stevig netwerk in de politieorganisatie die kijkt naar de belangen van de medewerker en de organisatie en altijd uitgaat van de kracht van het argument. Een vereniging die bloeit, boeit en groeit!'

'Uiteraard zal ik tot de algemene ledenvergadering (ALV) in mei 2019 het voorzitterschap met volledige inzet en betrokkenheid blijven vervullen. Het hoofdbestuur pakt direct de procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter op.'