Woonplaatsvereiste burgemeester wordt verruimd

Burgemeesters mogen maximaal drie jaar buiten de gemeente wonen waar hij of zij is benoemd.

Verband met regeling politie

In het landelijk arbeidsvoorwaardenbeleid politie staat de woonplaatsvereiste voor de politiechefs geregeld. De VMHP zal de regeling voor de burgemeesters vergelijken met de politie regeling en indien nodig voorstellen de politie regeling aan te passen.

Veegwet

Veegwet

Hiertoe heeft de Tweede Kamer deze week via diverse amendementen en moties besloten bij de stemming over het wetsvoorstel ter wijziging van institutionele bepalingen van het decentrale bestuur. De Eerste Kamer besluit eind deze maand wanneer zij het wetsvoorstel – een zogeheten veegwet – behandelt.

Ontheffing woonplaatsvereiste

Burgemeesters kunnen nu nog van de gemeenteraad hooguit een jaar ontheffing van het woonplaatvereiste krijgen. De Kamer heeft nu via een amendement van VVD, PvdA, SP, CDA en D66 besloten dat de Commissaris van de Koning de ontheffing twee keer met een jaar kan verlengen. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een bijzonder geval. Ook moet de CdK advies inwinnen bij de gemeenteraad.