Wijkteam Meierij met vernieuwend werken op initiatief van de VMHP in CGOP

Er is een goed initiatief over vernieuwend werken dat in de Meierij wordt uitgevoerd. De essentie van de verandering; sociale innovatie; verbetering van de dienstverlening; terug naar de bedoeling van het politievak. Buiten de lijntjes kleuren mag maar de kaders staan vast.

Teamchef Han v.d. Heijden geeft een uiteenzetting over het ontstaan en het werkgebied van het Basisteam Meierij, Hij is daar samen met Eric Wanders teamchef.

 

Het gaat over vernieuwend werken, over zinvolle, effectieve en efficiënte inzet van medewerkers en over de passie voor het vak.

V.d. Heijden legt uit hoe begonnen is met het bouwen van ‘het team van de toekomst’, vernieuwing van de aanpak van veiligheidsvraagstukken met ideeën van vakbekwame professionals, leiding en horizontale sturing, aangepaste organisatieprincipes en voorzieningen, regels en protocollen als referenties, onderlinge gesprek, loslaten van oude gewoontes, ‘buiten de lijnentjes kleuren’ – na toestemming –, als je blijft doen wat je deed, gebeurt er niets, 40 nieuwe initiatieven voor veranderingen, effecten en opbrengsten, politieparticipatie, dienstverlening en legitimiteit, verhoging van geregistreerde criminaliteit – door vernieuwend werken – om onveiligheid met meer grip op de situatie terug te kunnen dringen, operationeel expert op straat, zelfroosteren, minder overuren en ATW-overtredingen, minder zieken, R&O cyclus.

V.d. Heijden sluit af met het advies vooral ideeën uit het eigen team te gebruiken om anders en vernieuwd te kunnen werken.

Error: The media URL https://vimeo.com/141784453 is not a valid URL. Please make sure the URL is a valid http:// or https:// URL.