Wetswijzigingen politie uitgesteld

Wegens het demissionair zijn van het kabinet heeft de Tweede Kamer een aantal onderwerpen die de politie aangaat, ‘controversieel’ verklaard. Zoals de wetswijziging voor politieambtenaren die geweld gebruikt hebben. Deze wordt dus voorlopig niet behandeld.

Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is.

Relevant voor de politie:

Op de site van de Tweede Kamer staan alle onderwerpen die controversieel verklaard zijn. Voor de politie relevant te weten is het uitstel van de volgende wijzigingen:

• het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie 

• het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)


Nieuwsoverzicht