Werkgever niet geïnteresseerd in korpstalent

De korpsleiding vindt het goed verdedigbaar dat het korps eind juni 424 vacatures voor de initiële opleiding op niveau 4 en 5 heeft opengesteld op www.kombijdepolitie.nl.

Bonden vinden het onbegrijpelijk dat de werkgever geen oog heeft voor zittend personeel.

Het gaat er om dat het korps vacatures voor de initiële opleiding op niveau 4 en 5 openstelt terwijl er veel te weinig doorstroomopleidingen van 3 naar 4 en van 4 naar 5 worden aangeboden. Als het korps goed loopbaanbeleid zou voeren zou het vooral inzetten op doorstroom. Dus op hoger opleiden ipv het binnen halen van hoger opgeleiden.

Zeker wat betreft niveau 3 onverteerbaar, omdat die collega’s – nagenoeg – allemaal zijn geselecteerd op niveau 4, maar op een niveau 3 opleiding zijn geplaatst. Dat is gedaan om de loonkosten laag te houden. Instoom op niveau 3 krijgt de functie medewerker GGP (schaal 6) en op niveau 4 generalist GGP (schaal 7).

Daar komt nog bij dat het vaak nogal onzinnig is om collega’s die de initiële opleiding op niveau 3 hebben gevolgd de doorstroomopleiding op niveau 4 te geven. Dat kan vele malen slimmer door die collega’s een module te laten volgen die voor hen van belang is. Bijvoorbeeld de opleiding tot wijkagent voor wie dat van belang is. Of een recherche-opleiding voor wie bij de tactische opsporing gaat werken. 

Uit de uitleg door de korpsleiding bleek dat zij dit besef niet hebben. Er is alleen gekeken naar aantallen. Als argument is aangevoerd dat er moet worden gekomen tot een meer diverse personeelssamenstelling. Een slecht argument, want dat heeft niets te maken met het niveau van de instroom. De korpsleiding heeft een  duidelijk gebrek aan het totaaloverzicht wat de bonden betreft.

De collega’s denken er ook zo over gezien de vele telefoontjes en e-mailtjes van verontwaardigde leden. Veel collega’s toonden zich onaangenaam verrast over de weigering van de korpsleiding om hen als eerste keuze te zien bij het zoeken naar mogelijk geschikte kandidaten voor deze functies. De bonden begrijpen de verontwaardiging en onrust van deze collega’s heel goed.

Meer weten daarover? Ga naar Facebook.com/politieacties


Nieuwsoverzicht