Waarom stemmen?

Van 3-30 april kun je meedoen met de verkiezingen voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Wij zijn vertegenwoordigd in de CMHF die een lijst heeft. Waarom is stemmen zo belangrijk?

Gaat ABP goed om met het geld dat je afstaat van je salaris Natuurlijk is ABP gebonden aan de Pensioenwet. Maar er is ook een medezeggenschapsraad, die het werk van ABP kritisch volgt. Dit ‘verantwoordingsorgaan’ adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het is dus een belangrijk orgaan, want het gaat om een enorm kapitaal en een goed pensioen voor iedereen.

Daarom adviseren wij je om mee te doen met deze verkiezingen. In dit filmpje legt onder andere Paul Muller uit wat het voor de politie betekent. Hier vind je VMHP'er Maarten van Nieuwenhuijzen aan het woord. Hij staat op de CMHF-lijst.

Je kunt via deze link stemmen, Houd wel je klantnummer ABP bij de hand.