Vrijstelling 1 procent werken

Vanaf 1 juli 2019 wordt de regeling Levensfase-uren (LFU) van kracht. Vanaf dat moment komt de afspraak over ‘1 procent meer werken’ voor een groot deel van de politiemensen te vervallen, in de eerste plaats voor de deelnemers aan de LFU.

In de cao van 2015 staat dat het ‘1 procent meer werken’ vervalt voor:

  • de medewerkers die meedoen aan het nieuwe verlofsparen, de LFU.

In de cao van 2018 is afgesproken dat de ‘1 procent meer werken’ ook komt te vervallen voor:

  • de medewerkers die niet kunnen deelnemen aan de LFU (op 1 juli 2018 55 jaar of ouder).

Voor wie

De zittende collega’s tussen de 46 en 55 jaar staan de komende maanden nog voor de keuze om wel of niet mee te doen aan de LFU. Kiezen zij voor het behoud van de oude bestaande regelingen, dan blijft ook de afspraak van ‘1 procent meer werken’ voor hen gelden. De politiebonden hebben nog geprobeerd deze afspraak voor iedereen af te schaffen. Dat is echter niet gelukt voor de collega’s die zelf een LFU-keuze hebben. De werkgever wees er daarbij op dat het 1 procent extra werken een tegenprestatie is voor de oude bestaande regelingen.

De 1 procent meer werken-regeling is inderdaad ooit in 2005 afgesproken als tegenprestatie voor de zeer kostbare vroegpensioen/levensloopregeling en daarbij horende toelagen (zoals iTBF en TBF). Bij het maken van de LFU en de bekostiging daarvan is rekening gehouden met het vervallen van de 1 procent meer werken. De collega’s die zelf de keuze hebben en vasthouden aan de oude regelingen, kiezen dan ook voor behoud van de afspraak om 1 procent extra te werken.

Wanneer

De gekozen peildatum is 1 juli 2018, de beoogde ingangsdatum van de LFU, maar de vrijstelling van de ‘1 procent meer werken’ gaat pas in op 1 juli 2019, de dag waarop de LFU officieel van kracht wordt.


Nieuwsoverzicht