Voorstel statutenwijziging

Op 25 mei tijdens de algemene ledenvergadering behandelen we statutenwijzigingen die nodig zijn voor een blijvend sterke positie van onze vereniging. Onderstaand lees je de achtergrond.

De huidige statuten

Het voorstel voor de nieuwe statuten


Nieuwsoverzicht