Voorkom naheffing belasting

Is jouw brutoloon van dit jaar (sterk) gestegen ten opzichte van vorig jaar? Voorkom dan naheffing en lees dit artikel.

Deze informatie is vooral belangrijk voor de volgende collega’s:

 • aspiranten;
 • collega’s die vorig jaar voor langere tijd onbetaald verlof hebben opgenomen;
 • collega’s die (fors) meer uren zijn gaan werken dan vorig jaar.

Wetgeving

De Belastingdienst schrijft voor dat een werkgever aan de hand van het totale loon loonheffingen van vorig jaar, vaststelt welk percentage loonheffing BT er bij een medewerker in het lopende jaar moet worden ingehouden over bijzondere beloningen. Bijzondere beloningen zijn bijvoorbeeld vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

De hoogte van het loon loonheffingen over vorig jaar is terug te vinden in je jaaropgave. Ook als ‘jaarloon bijzondere beloningen’ op je loonstrook.

Bijzonder tarief 2017

Het bijzonder tarief is bij:

 • een jaarinkomen (2016) tussen de €0,00 en €6.482,00:  0,00%
 • een jaarinkomen (2016) tussen de €6.482,00 en €10.054,00: 34,78%
 • een jaarinkomen (2016) tussen de €10.054,00 en €18.620,00: 8,23%
 • een jaarinkomen (2016) tussen de €18.620,00 en €19.983,00: 36,55%
 • een jaarinkomen (2016) tussen de €19.983,00 en €32.445,00: 45,59%
 • een jaarinkomen (2016) tussen de €32.445,00 en €67.073,00: 49,19%
 • een jaarinkomen (2016) tussen de €67.073,00 en €131.730,00: 55,60%
 • een jaarinkomen (2016) boven de €131.730,00: 52,00%

Berekenen huidige jaarloon

Voor het gedeelte inkomen via de politie kun je je jaarloon bij benadering berekenen. Gebruik hierbij de meest recente salarisstrook. Vermenigvuldig het bruto salaris (inclusief eventueel OVW) + alle vaste toelages, met 12. Vermenigvuldig vervolgens de uitkomst met 1,16. Rond dit naar boven af. Kijk in het bovenstaand overzicht welk percentage bijzonder tarief van toepassing is op het door jou berekend jaarloon, en vergelijk dit met het percentage dat op je loonstrook terug te vinden is. Dit percentage staat links onderaan op de loonstrook, onder het kopje Algemene gegevens, met de omschrijving ‘Perc. LH bijz. tarief’. Is het percentage dat op je loonstrook staat lager dan het percentage dat je hierboven hebt afgelezen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de aangifte inkomstenbelasting.

Percentage loonheffing te laag vastgesteld

Er zijn twee mogelijkheden om een eventuele naheffing op te vangen, dan wel te voorkomen: Houd het geld zelf achter de hand. Verzoek via het contactformulier van de HR-Servicedesk van de werkgever om dit jaar een hoger percentage bijzonder tarief te hanteren, waardoor je dus vrijwillig extra loonbelasting laat inhouden. Geef in de melding duidelijk aan in welk van de bovenstaande vetgedrukte percentages je jouw bijzonder tarief wil laten aanpassen én vanaf wanneer je dit bijzonder tarief wil laten in gaan. Advies is om het percentage met terugwerkende kracht vanaf 1 januari aan te laten passen. Dit leidt wel tot een extra inhouding van loonbelasting bij de eerstvolgende salarisbetaling.

Percentage verlagen

Je kunt het percentage loonheffing ook verlagen. Dit kan echter alleen nadat de Belastingdienst je per brief toestemming heeft gegeven. Neem hiervoor zelf contact op met de Belastingdienst. Als je toestemming hebt gekregen, verstuur je deze brief via het contactformulier naar de HR-Servicedesk. Als er te veel belasting wordt ingehouden, dan krijg je het teveel betaalde terug via je aangifte inkomstenbelasting.

Bron: HRM


Nieuwsoverzicht