VMHP wil stopzetten recente toevoeging 0,01 FTE in formatie PDC

De VMHP heeft de afgelopen dagen veel reacties gekregen van leden en niet leden van de PDC over de z.g. 0,01 FTE toevoeging. De VMHP leden in de OR bedrijfsvoering laten weten hier NIET mee ingestemd te hebben. De VMHP wil dat de uitvoering hiervan wordt stopgezet.

Afspraken voor eenheden met 0,01 FTE

Vorig jaar is er in het kader van de WNT tabellen een afspraak gemaakt om te voorkomen dat medewerkers functievolger werden op een functie in een andere eenheid. Dat was het toevoegen van de z.g. 0,01 FTE in de formatie van de eenheden.

 

De VMHP werd door haar leden en OR leden bedrijfsvoering geattendeerd op een recente toepassing van deze regeling bij het PDC.

 

De bonden en de OR bedrijfsvoering hebben hier geen toestemming voor gegeven.

De VMHP gaat er vanuit dat hier op z'n minst over gesproken gaat worden in overleg.

Om te voorkomen dat medewerkers de dupe worden van deze beweging hebben wij gevraagd deze wijziging te bevriezen totdat er ordentelijk overleg is gevoerd.

 

Hieronder nog even de afspraak die gemaakt is over de 0,01 FTE.

 

Niet-operationele functies zijn volgens het Barp onderdeel van het landelijke deelreorganisatiegebied. Dit geldt ook voor niet-operationele functies met een taakgebied dat terugkeert in een team in een eenheid (regionale eenheid, landelijke eenheid). Als de LFNP-functie van de medewerker niet voorkomt in de formatie voor het team in de eenheid van herkomst, maar wel in de formatie voor het team in een andere eenheid, is het gevolg dat de medewerker functievolger wordt voor de functie in de formatie voor de andere eenheid. Dit is een onbedoeld en ongewenst gevolg van de regelgeving. Ongewenst vanuit het perspectief van bedrijfsvoering (het werk is er, maar de mensen zijn er niet) en vanuit het perspectief van de beleving medewerker: “Het taakgebied van mijn functie keert toch terug in de eenheid?”

 

Voor de hier geschetste situaties bestaat het HRM-instrument ‘persoonsgebonden formatie’. Deze persoonsgebonden formatie heeft per LFNP-functie in de formatie voor een team (in een eenheid) een omvang van 0,01 fte. Persoonsgebonden formatie wordt toegevoegd in de volgende gevallen:

 

* De hiervoor geschetste situatie voor niet-operationele functies met een taakgebied dat terugkeert in een team in een eenheid, waarbij de medewerker anders mogelijk functievolger zou worden voor een functie in de formatie voor een andere eenheid;

 

In verband met deze persoonsgebonden formatie is het volgende van toepassing:

 

­ Persoonsgebonden formatie bestaat naast de organieke formatie.

 

­ De organieke formatie is de concretisering van het inrichtingsplan en het vertrekpunt voor de beoogde bezetting. Zij staat voor sterkte als bedoeld in de Politiewet en in het beheerplan politie.

 

­ De persoonsgebonden formatie is een HRM-instrument, ontwikkeld om een personeelsvraagstuk op te lossen.

 

­ Persoonsgebonden formatie bestaat zolang een functievervuller de functie in het team vervult.

 

­ Onderhoud aan de organieke formatie laat de persoonsgebonden formatie ongewijzigd. De medewerker zal bij toekomstig formatieonderhoud dus niet de functie verliezen. Als bij het onderhoud de functie wordt toegevoegd aan de organieke formatie voor het team, gaat de medewerker over naar deze organieke formatie. Dit ongeacht het aantal organieke formatieplaatsen in de functie (accepteren overbezetting).

 

­ In persoonsgebonden formatie bestaat nooit vacatureruimte.

 

­ Dit betekent dat er geen herplaatsingskandidaten op kunnen worden geplaatst, en er geen vacature op kan worden opengesteld.

 

­ Persoonsgebonden formatie is per definitie overbezet. De bezetting door een of meer functievervullers is namelijk altijd groter dan 0,01 fte. Dit betekent dat de functievervuller in fase 2 van de reorganisatie onder voorwaarden toegang heeft tot flankerende voorzieningen (een overstap naar een functie in de organieke formatie is een bijdrage aan het terugdringen van overbezetting. Dit geldt niet wanneer de overgang plaatsvindt doordat de functie bij formatieonderhoud wordt toegevoegd aan de formatie voor het team en de medewerker daarom – zonder eigen inspanning – naar die functie overgaat.