VMHP roept op tot coalitie voor veiligheid

Het hoofdbestuur van de VMHP heeft besloten stelling te nemen voor de veiligheid van Nederland. Dat doet de VMHP in gezamenlijkheid met de andere politievakbonden. Zij wijzen het kabinet op zijn verantwoordelijkheid om Nederland te besturen en keuzes te maken. De bezuinigingen bij de politie moeten stoppen en veiligheid moet prioriteit krijgen.

Dreigende bezuinigingen

In tegenstelling tot het kabinet zijn er genoeg partijen die wél de noodzaak van verandering inzien. Denk aan de tien burgemeesters van grote steden die, net als de politievakverenigingen zoals de VMHP, pleiten voor meer investeringen. Alleen zo krijgt de politie voldoende slagkracht om de veiligheidsvraagstukken van deze tijd aan te kunnen pakken.

Onvoldoende geld

Door alle bezuinigingen wordt het voor de politie onmogelijk om haar maatschappelijke taak goed uit te oefenen. Het wegbezuinigen van politiebureaus en dienstvoertuigen, de enorme werk- en roosterdruk, het hoge ziekteverzuim, het personeelstekort en aanhoudende ICT-problemen onderstrepen al een tijdlang de ernst van de situatie. Een incidentele bijdrage van 188 miljoen euro lost de forse (financiële) tekorten bij de politie niet op.

Herhaaldelijk gaf de VMHP aan dat dit bedrag onvoldoende is om alle huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Blijven verdere investeringen uit, dan dreigt zelfs banenverlies bij de politie. Dat is onaanvaardbaar. Politiemedewerkers en burgers worden gedupeerd. Ondertussen lijkt het kabinet hier niets tegen te doen.

Nijpende tekorten

De uitspraken van minister van Financiën Dijsselbloem ‘een beetje klaar te zijn’ met de roep om meer geld voor politie en justitie en het afdoen van de kritiek van oppositiepartijen als ‘verkiezingsretoriek’, getuigen van weinig realiteitsbesef. Door te roepen dat ‘sommige problemen niet met geld zijn op te lossen’ bagatelliseert Dijsselbloem de nijpende (en door accountantsbureau PWC bevestigde) financiële tekorten waarmee de nationale politie kampt. Hij lijkt geen rekening te houden met de ruim 60.000 politiemedewerkers die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid, en met hun belangrijke taak om de veiligheid van Nederlandse burgers te waarborgen.

Trek aan bel

Politievakverenigingen, zoals de VMHP, leggen zich hier niet bij neer. Leiden deze keuzes tot ongewenste en kwalijke effecten, dan is het aan onder meer werknemers en maatschappelijke organisaties om aan de bel te trekken. Daarom roept de VMHP betrokken partijen, zoals de burgemeesters en maatschappelijke organisaties, op om samen een sterk front te vormen en het tij te keren.


Nieuwsoverzicht