VMHP ledenraadpleging over onderhandelingsresultaat 2015-2017

Op vrijdag 15 januari van 10.00 tot 12.00 houdt de VMHP de ledenraadpleging in de Champ"Aubert , Boterbloem 1 te Driebergen. De VMHP legt het resultaat positief voor. Iedereen is van harte welkom om naast de informatie ook vragen te stellen over het resultaat. Tijdens de ledenraadpleging wordt ook een toelichting gegeven over de afspraken rond vakantieloon. Geef je op via secretariaat@vmhp.nl Kun je niet aanwezig zijn: stuur je stem digitaal op en geef aan of je: - instemt met de CAO - neutraal bent - de CAO afwijst