Vmhp ere lid Koen de Maat Koninklijk onderscheiden

De heer Koen de Maat (81) heeft afscheid genomen als voorzitter van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie. Gezien het feit, dat hij als één van de oprichters sinds 2007 het voorzitterschap bekleedde en deze functie op markante en deskundige wijze verrichtte, benoemde de algemene vergadering hem tot erevoorzitter. Tot zijn verrassing verscheen de burgemeester van zijn woonplaats Harlingen in deze vergadering en deelde hem mede, dat Z.M. Willem Alexander hem heeft benoemd als lid van de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Maat heeft door de jaren heen, vooral ook ná zijn politieloopbaan, blijk gegeven van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo benoemde de Vereniging van Middelbaar en Hogere Politieambtenaren hem al tot erelid. Zijn inzet en kennis van zaken worden breed gewaardeerd.

Nieuwsoverzicht