Visie en de investeringsagenda Veiligheid

Twaalf Vakbonden, verzameld in de Coalitie voor Veiligheid, hebben onlangs een Investeringsagenda Veiligheid overhandigd aan de lijsttrekkers van de politieke partijen. De wereld verandert snel en ingrijpend, en dat geldt ook voor de veiligheidssituatie.

De kerntaak van de overheid is het zekerstellen van de onschendbaarheid van het grondgebied en de veiligheid van haar burgers. Alleen dan blijven we in Nederland verzekerd van voorspoed, economische welvaart, en daarmee goed onderwijs, infrastructuur en goede sociale voorzieningen.