Vier partijen overleg geeft groen licht voor werkwijze WNT

De landelijke werkwijze voor de eerste stap van de functievergelijking is bekrachtigd door het Vierpartijenoverleg. Dat betekent voor de personele reorganisatie weer een stap in de goede richting.

Nu de Werk-naar-Team tabel gevuld is, zijn volgende stappen te zetten. Bepaald dient te worden of de LFNP-functie van de medewerker in het betreffende team terugkeert. Daarnaast staat in het hoofdlijnenakkoord dat als het werk in een team terugkeert maar de LFNP-functie niet, er een commissie gaat kijken of er een andere LFNP-functie in dat team is die vergelijkbaar of uitwisselbaar is. Deze commissie functievergelijking (CFV) had tijdens de laatste werkconferentie haar eerste overleg. Op basis van de inzichten uit de conferenties bereidt deze commissie nu haar werk voor. Het eindresultaat van de CFV is een advies aan de korpschef.


Nieuwsoverzicht