Versobering pensioenopbouw door eerste kamer

De Eerste Kamer heeft 27 mei ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd.

De jaarlijkse pensioenopbouw wordt verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). De bonden hebben zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste wetsvoorstel, de 'novelle', kon in navolging van de Tweede Kamer wel op een meerderheid van de Eerste Kamer rekenen. Ondanks de aanpassing van het voorstel is er nog steeds sprake van een forse versobering van de pensioenopbouw.

 

Het aanvaarden van de versobering van het Witteveenkader betekent ook dat de omkeerregel (belastingvrij pensioen opbouwen en pas belasting betalen als de pensioenuitkering wordt genoten) niet meer van toepassing is boven de salarisgrens van 100.000 euro.

Voor de ABP-regeling zal de Pensioenkamer zich moeten buigen over de implementatie van het nieuwe fiscale kader. Lastig is dat het nieuwe Financieel Toetsingskader nog op zich laat wachten.