Verkenning naar verwachting binnen twee weken afgerond

Op woensdag 23 september hebben de politiebonden ingestemd met het inzetten van een verkenner (de heer H. Borstlap) om zo de impasse rond de CAO-onderhandelingen voor de politiesector te doorbreken. De eerste gesprekken zijn afgerond. De gesprekken verlopen niet zonder perspectief, maar of de gesprekken daadwerkelijk leiden tot het hervatten van het overleg is onzeker. Zolang daarover geen duidelijkheid bestaat, gaan de acties voor een rechtvaardige politie-CAO van de politiebonden door. De bonden houden rekening met alle opties en bereiden zich daarop voor. Naar verwachting binnen twee weken is de verkenning afgerond.

Het mag duidelijk zijn dat de politiebonden het alle politiemensen hadden gegund dat de impasse was doorbroken door een nieuw bod van minister Van der Steur. Nu dit niet het geval is, hebben zij ervoor gekozen de aanpak via een verkenner een kans te geven. Het gaat daarbij niet om een onderhandeling. Het gaat om het inzichtelijk maken van de standpunten van alle betrokken partijen.

 

 

De politiebonden beseffen dat het inzetten van een verkenner niet de voorkeur heeft van de achterban. Ook de uitkomsten van de gesprekken staan nog allerminst vast. Om die reden hebben de bonden aan de minister laten weten geen redenen te zien om de lopende CAO-acties te beƫindigen. Inmiddels is de heer Borstlap zeer voortvarend van start gegaan. De politiebonden hebben inmiddels een aantal gesprekken gevoerd. Ook zijn de gesprekken met andere in het conflict betrokken partijen in volle gang.

 

 

 

Het beeld bij de politiebonden is dat de heer Borstlap zorgvuldig maar ook met voortvarendheid invulling geeft aan het verkenningstraject. Het is in het belang van alle betrokken partijen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over of er ruimte is om de onderhandelingen te hervatten. Iedereen is zich hiervan bewust. Naar verwachting zal de heer Borstlap ergens de komende twee weken de uitkomsten van zijn verkenning presenteren. Als dat moment gekomen is, dan zullen de politiebonden meedelen hoe verder te gaan met de uitkomsten van de verkenner.