Verkenner onderzoekt impasse politie-CAO

Een onafhankelijke verkenner gaat met alle betrokken partijen praten over de mogelijkheden die zij zien om uit de impasse rond de politie-CAO te komen. Dat hebben minister Van der Steur en de politiebonden vandaag (woensdag 23 september) met elkaar afgesproken.

Meerdere fractieleiders van zowel oppositie- als coalitiepartijen riepen het kabinet vorige week tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen nadrukkelijk op het CAO-conflict binnen de politiesector op te lossen. Minister-president Rutte zegde de Tweede Kamer toe dat minister Van der Steur de politiebonden zou uitnodigen voor een gesprek over het doorbreken van de huidige impasse. Dat gesprek vond vandaag plaats.

 

De minister en de bonden hebben nu met elkaar afgesproken dat Hans Borstlap als verkenner zal optreden. De heer Borstlap is een voormalig topambtenaar op het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 1 september 2002 is hij lid van de Raad van State – het hoogste onafhankelijke adviesorgaan van de regering op het gebied van wetgeving en bestuur. 

 

De verkenner gaat  met alle betrokken partijen praten om hun standpunten inzichtelijk te maken. Na afronding van de verkenning gaan de minister en de bonden weer in gesprek om te bekijken of er ruimte is om tot onderhandelingen te komen.

 

De verkenningsfase heeft geen invloed op de huidige CAO-acties. De lopende acties – het coulancebeleid op bekeuringengebied, het niet begeleiden van deurwaarders en het niet reageren op niet-spoedeisende meldingen – blijven doorgaan zolang het kabinet niet met een beter aanbod komt voor een fatsoenlijke nieuwe politie-CAO.


Nieuwsoverzicht