Verkennend gesprek over vervroegd uittreden

Woensdag 31 juli zaten de bonden en de werkgever om tafel voor een eerste ‘verkennend gesprek’ over een regeling voor vervroegd uittreden bij de politie.

 

In het pensioenakkoord dat in juni is gesloten zijn naast afspraken over een nieuw pensioenstelsel ook afspraken gemaakt over onder andere het tijdelijk bevriezen en vervolgens minder hard stijgen van de AOW-leeftijd en over de mogelijkheid voor werknemers om eerder te stoppen met werken. Vervroegd uittreedregelingen moeten in de sectoren worden overeengekomen en dienen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een maximale uitkeringsduur van drie jaar direct voorafgaand aan de AOW;
  • de uitkeringen hebben een maximaal niveau per jaar van € 19.000 bruto;
  • de uitkeringen worden verstrekt in de periode van 2021 tot en met 2025, voor die periode is de RVU-boete namelijk opgeschort.

Het pensioenakkoord is inmiddels een feit, maar wat dat voor de politie concreet betekent is nog niet duidelijk. De intentie om vervroegd uittreden mogelijk te maken is er, maar hoe die regeling eruit komt te zien en wie daarvoor in aanmerking komt, moet nog bepaald worden. Daarvoor is woensdag 31 juli een eerste verkennend gesprek geweest tussen de partijen.

Gevolgen vervroegd uittreden
Vervroegd uittreden van personeel heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de politie en kan tot extra werkdruk leiden voor andere collega’s. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Denk aan versnelling van de werving, selectie en opleiding van nieuwe collega’s. Dat moet echter wel uitvoerbaar zijn. Daarnaast betekent een regeling voor vervroegd uittreden ook dat de mogelijkheden voor doorstroom groter worden. Dat is positief maar het moet wel financieel haalbaar zijn. Ook moet er aandacht blijven voor duurzame inzetbaarheid - de gezondheid, vitaliteit en fysieke belasting van collega’s. Al deze gevolgen en daarvoor te nemen maatregelen worden dan ook afgewogen.

Vervolg
In het oriënterende gesprek is een inventarisatie gemaakt van wat er nodig is aan informatie om tot goede afwegingen te komen. Dat wordt de komende tijd in beeld gebracht. De gesprekken over het vroegpensioen worden in de tweede helft van september hervat.


Nieuwsoverzicht