Verbeterplan naar politiek, regioburgemeesters en OM

Wij hebben samen met de andere bonden het verbeterplan voor de nationale politie aan de Tweede en Eerste Kamer, regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie verzonden. Ook deze partijen hebben immers een rol, verantwoordelijkheid en positie ten opzichte van de politie.

Het verbeterplan, ook wel herstelplan genoemd, hadden wij reeds aanboden aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom. Daarin staan ruim dertig maatregelen om van het politiekorps weer een gezonde organisatie te maken. Wij hebben dit met de andere politiebonden opgesteld na vele gesprekken met politiemensen en de rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen over de situatie bij de nationale politie.

Commissie Kuijken
Het herstelplan is ook de reactie van de politiebonden op de evaluatie van de Politiewet van de commissie Kuijken uit november 2017. In mei gaat de minister hierop een reactie sturen naar de Tweede Kamer. Daarna vindt een debat plaats over de gevolgen van deze evaluatie.

Oorzaak aanpakken
Wij hebben dit herstelplan met de andere bonden ingebracht in de cao-onderhandelingen en zien dit als een belangrijke oplossing voor de huidige problemen bij de politie. De voorgestelde maatregelen pakken de oorzaak van de problemen aan.

Symptoombestrijding
De inzet voor een nieuwe cao van de werkgever richt zich op flexibilisering, vooral gericht op arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemensen. Dit zien wij en de andere politiebonden als symptoombestrijding. Daadwerkelijke uitvoering van het herstelplan is voor ons als bonden voorwaardelijk voor een eventuele discussie over flexibilisering: ‘Wij hebben de diverse stakeholders gevraagd kennis te nemen van het herstelplan en daar waar nodig onderdeel te maken van gesprek of debat.’

Vertrouwen terugwinnen
‘Wij menen dat uitvoering van dit herstelplan nodig is om ervoor te zorgen dat politiemensen weer vertrouwen krijgen in hun organisatie en dat het tegemoetkomt aan wat burgers belangrijk vinden.’

Download de aanbiedingsbrief.


Nieuwsoverzicht