Vacatures cliëntenraden UWV

De VCP heeft in de landelijke cliëntenraad en in verschillende regionale cliëntenraden vacatures. VMHP'ers kunnen zichzelf hiervoor opgeven.

Binnen het UWV bestaan verschillende cliëntenraden, een landelijke centrale cliëntenraad en meerdere regionale cliëntenraden. Deze cliëntenraden zijn een afvaardiging van alle klanten van UWV.

De afvaardiging bestaat uit leden van verschillende belangenorganisaties zoals vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties. De UWV cliëntenraad evalueert de dienstverlening en probeert de uitvoering en kwaliteit hiervan te verbeteren. Ook heeft de cliëntenraad een adviserende en signalerende rol. Dit gebeurt gevraagd, maar ook ongevraagd.


Vacatures
De VCP heeft in de landelijke cliëntenraad en in verschillende regionale cliëntenraden vacatures. Om die reden zijn wij op zoek naar leden die zitting willen nemen in een cliëntenraad. De voorwaarden hiervoor zijn:
• Lid zijn van een aangesloten organisaties bij de VCP (lidmaatschap is niet noodzakelijk maar heeft wel de voorkeur. Als je lid bent van dan VMHP, voldoe je automatisch aan deze voorwaarde.);
• Een klant zijn van het UWV, m.a.w. een uitkering van het UWV ontvangen, bijv. WW, Wajong of WIA, of als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf.

De vacatures en de uiterste reactietijd in zoverre bekend zijn als volgt:
- Landelijke cliëntenraad (28 december)
- Cliëntenraad Alkmaar/Noord-Holland Noord (4 november)
- Cliëntenraad Arnhem/Gelderland Midden & Zuid
- Cliëntenraad Den Haag/Den Haag & Leiden
- Cliëntenraad Groningen/Noord (1 december)
- Cliëntenraad Limburg

Werk je in een andere regio en lijkt je dit leuk, dan kun je je ook opgeven. Er wordt dan gekeken of in de betreffende raad wellicht nog plaats is.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het bespreken van de dienstverlening van het UWV, respectievelijk op landelijk niveau met o.a. de Raad van Bestuur van het UWV als op regionaal niveau. Dit gaat bijvoorbeeld over de behandeling van cliënten door het UWV, maar ook de afhandeling van klachten, de betaling van uitkering en bespreken van de keuringen. Ook kan de cliëntenraad te allen tijde verbetervoorstellen en adviezen aan het UWV geven. Het werk kost gemiddeld één dag per week en bestaat voornamelijk uit het voorbereiden van bijeenkomsten (inlezen, oriëntatie), vergaderen en reizen. Ook is er de mogelijkheid om bepaalde trainingen te volgen. Er wordt door het UWV een kleine onkostenvergoeding beschikbaar gesteld. Verder kun je aanspraak maken op bepaalde faciliteiten op basis van artikel 35 van Barp.

Heb je interesse om namens de VMHP je hiervoor op te geven? Neem dan contact op met voorzitter@vmhp.nl. Overleg sowieso ook met je leidinggevenden.


Nieuwsoverzicht