Ultimatum politiebonden verstreken: acties tijdens cybertop Den Haag

Een werkonderbreking van twee keer drie uur. Daartoe roepen de politiebonden alle collega’s op die aanstaande donderdag tijdens de Global Conference on Cyber Space (GCCS2015) in Den Haag worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde. Deze oproep volgt op de weigering van minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur om gehoor te geven aan het ultimatum van de bonden en vandaag met een beter aanbod te komen voor een nieuwe politie-CAO.

Collega’s die op donderdag 16 april aan het werk zijn rond de cybertop worden opgeroepen tussen 9.00 en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 18.00 en 20.00 ’s uur avonds een vakbondsbijeenkomst bij te wonen. Inclusief de reistijd naar en van de bijeenkomsten zorgt dit voor werkonderbrekingen van drie uur, die grote gevolgen hebben voor het vervoer van de deelnemers aan de top naar de vergaderlocaties.

Gezichtsverlies

De ochtendbijeenkomst vindt plaats rond de tijd dat minister-president Mark Rutte de top opent met een toespraak. De avondbijeenkomst valt samen met het diner in Ridderzaal voor hoogwaardigheidsbekleders die de top bezoeken. Zeker is dat het programma van de cybertop door de vakbondsbijeenkomsten ernstig wordt gefrustreerd. De politievakbonden realiseren zich dat de Nederlandse overheid daardoor groot gezichtsverlies kan lijden. We voelen ons door de starre opstelling van de minister van Veiligheid en Justitie echter gedwongen tot deze harde(re) actie over te gaan.

Inventarisatie werk- en rusttijden

Tijdens de vakbondsbijeenkomsten zal worden geïnventariseerd of bij de inzet van collega’s voor de cybertop geleerd is van de ervaringen tijdens de nucleaire top in 2014 en of dat geleid heeft tot (meer) verantwoorde werk- en rusttijden. Ook zal worden gesproken over de noodzaak om over te gaan tot harde(re) acties om een goede nieuwe politie-CAO af te dwingen.

 

De deelnemende collega’s blijven beschikbaar voor het verlenen van noodhulp. Voor het bijwonen van de bijeenkomsten kunnen ze gebruik maken van vakbondsfaciliteiten. De exacte locaties worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, ook via deze website.