Uitslag ABP verkiezingen bekend

ABP heeft de uitslag van verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan gepubliceerd. Ruim 200 mensen stemden op de VMHP-kandidaat, helaas niet genoeg voor een zetel. Onze belangen worden uiteraard via de CMHF wel in dit orgaan behartigd.

De uitslag luidt als volgt:

Groep actieve deelnemers

FNV                            7 zetels

LOPV                          5 zetels

CNV                            3 zetels

Ambtenarencentrum   2 zetels

CMHF                         1 zetel, Jacqueline van Langeraad (onderwijs)

Groep gepensioneerde deelnemers

FNV                            4 zetels

CNV                            4 zetels

Onafhankelijken          2 zetels

ANBO                         2 zetels

CMHF                         1 zetel, Hans Leijh (defensie)

Overige                       1 zetel

De verwachting is dat de CMHF samen met het Ambtenarencentrum en de Federatie van Onafhankelijke Gepensioneerden één gezamenlijke fractie (6 zetels) gaan vormen met Jacqueline van Langeraad als voorzitter (die ook ons vertegenwoordigt).

Onze kandidaat Maarten van de Nieuwenhuijzen behaalde 226 stemmen. Dank voor iedereen die op hem gestemd heeft. Maarten blijft actief via de CMHF als fractievolger en houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in pensioenland.

Toetsingscriteria toekomstig pensioenstelsel
Op 7 mei hebben wij als advies naar het CMHF-bestuur de criteria vastgesteld waaraan de uitkomsten van het debat over de toekomstige inrichting van ons pensioenstelsel zullen worden getoetst.


Nieuwsoverzicht