Uitbreiding regels bevallingsverlof

Extra bevallingsverlof onder moeilijke omstandigheden

Een vader krijgt straks het bevallingsverlof van de moeder als zij bij de geboorte van een kind overlijdt. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode. Moeders van te vroeg geboren kinderen die in een couveuse hebben gelegen of om andere reden in het ziekenhuis moeten verblijven, krijgen straks tien weken "couveuseverlof".

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft wetgeving om dit te regelen maandag 15 september jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de minister is een wettelijke regeling nodig bij deze ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen "in zowel emotionele als praktische zin". De werkgever moet in zo'n geval loon doorbetalen en krijgt daarvoor een vergoeding van uitkeringsinstantie UWV.