Uitbetaling OVW-periodieken in juni met terugwerkende kracht

Op herhaaldelijk aandringen van de politiebonden worden in juni eindelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 de maandelijkse OVW-periodieken uitbetaald aan alle politiemensen die daarvoor in aanmerking komen. In de periode daarna vindt herberekening plaats van overuren, toelagen en vergoedingen, waarop deze collega’s dan nog recht hebben. Dit hebben de bonden op donderdag 17 april afgedwongen in het overleg met de korpsleiding, nadat deze aanvankelijk het voorstel had gedaan om de gehele nabetaling pas eind 2014 te laten plaatsvinden. Dat was voor de bonden onbespreekbaar.

De oplossing die nu is gevonden, is voor de bonden de ‘minst slechte optie’. Een woordvoerder namens de politiebonden: “Wij hadden graag gezien dat alles in een keer zou worden uitbetaald. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de werkgever pas zo laat is gestart met het voorbereiden van de uitvoering van deze CAO-afspraak die voor veel collega’s een flinke salarisverbetering betekent.”


Nieuwsoverzicht