Tijdelijke huisvesting PDC in Nieuwegein

De medewerkers van HRM, Financiën, Facility Management en Communicatie die de eerste werkzaamheden voor het Politiedienstencentrum (PDC) verrichten, doen dat vanaf januari 2015 vanuit één pand in Nieuwegein. Dit is een tijdelijke situatie voor het PDC en geen vervanging van de beoogde drie PDC-locaties.

Al sinds twee jaar werken collega’s van bedrijfsvoering op tijdelijke basis aan de bouw van het PDC. Momenteel zijn zij verspreid over locaties zoals De Bilt, Hilversum en Utrecht. Geen ideale situatie, want er zijn onvoldoende werkplekken en de diensten zitten niet bij elkaar. Daarom is gezocht naar een tijdelijke gezamenlijke huisvesting. Deze is gevonden aan de Ringwade 51 in Nieuwegein. Deze tijdelijke locatie blijft in gebruik tot de PDC-locaties in Eindhoven, Rotterdam en Zwolle betrokken kunnen worden.

De nieuwe locatie

De tijdelijke huisvesting voor het PDC heeft voldoende werkplekken. Naast de diensten Communicatie, Facility Management, Financiën en HRM gaat ook de staf van het PDC naar het Piet Hein-pand aan de Vaartsche Rijn. Tevens krijgt de afdeling Inkoop en PDM (Producten- en Dienstenmanagement) en de kwartiermakersorganisatie van de landelijke meldkamerorganisatie (K-LMO) een plek op de nieuwe locatie.

Bouwen aan het PDC

Het PDC wordt stapje-voor-stapje ingericht. Deze stappen zijn afgestemd op het in werking brengen van de basisteams en de districtsrecherche. Tegelijkertijd bouwt het PDC zo op een zorgvuldige manier haar eigen organisatie. Het PDC is in opbouw en zal in 2018 volledig in bedrijf zijn. De helft van de medewerkers van het PDC werkt ook in de toekomst dicht bij de operatie, op ruim 50 locaties van de eenheden. De andere helft werkt uiteindelijk op één van de drie hoofdlocaties in Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. De nieuwe PDC-teams verhuizen de komende jaren gefaseerd naar hun definitieve vestigingsplaats.

Vragen VMHP over verhuizing

De VMHP gaat de korpschef vragen welke consequenties dit heeft voor de personele reorganisatie. Wij zijn bezorgd over een grote groep medewerkers die op korte termijn functievolger worden (naar Nieuwegein) maar bij het betrekken van de definitieve huisvesting een lange reistijd krijgen. 

De VMHP wil weten of de korpschef zicht heeft over de definitieve huisvesting en wat deze beweging voor al deze medewerkers van de ondersteuning gaat betekenen. Kijk op deze website voor het antwoord op deze vragen.