Terugvordering afbouwtoelagen van de baan

De werkgever heeft begin september 2016 diverse collega’s geïnformeerd dat zij dubbele betalingen hadden ontvangen over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2016. De teveel ontvangen bedragen zouden teruggevorderd worden. De korpsleiding heeft de bonden vandaag echter laten weten af te zien van alle terugvorderingen.

Het ging om collega’s die een afbouwtoelage ontvingen in verband met de afschaffing van diverse korpsregelingen per 1 januari 2015. Vanaf dat moment ontvingen zij een BVCM-vergoeding. Een voorbeeld: ME-ers die voorheen op basis van een voormalige korpsregeling een bereikbaarheidstoelage ontvingen om bereikbaar te blijven voor ME-oproepen, krijgen nu in plaats daarvan ME-piket opgelegd. Bonden en werkgever hadden in het CGOP afgesproken dat vergoedingen die te maken hebben met hetzelfde werk, met elkaar verrekend zouden worden. Dit is echter niet in alle gevallen gebeurd en daardoor hebben sommige collega’s toch dubbele betalingen ontvangen.

Uit reacties van leden van de ACP, ANPV en VMHP bleek echter al snel dat in lang niet alle gevallen sprake is geweest van dubbele vergoedingen voor hetzelfde werk. Hierover zijn zij in gesprek gegaan met de werkgever. Bijvoorbeeld: een collega ontvangt een afbouwtoelage vanwege het vervallen van de bereikbaarheidsvergoeding voor ME-inzet en draait daarnaast piketdiensten voor de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA). Deze collega heeft recht op zowel de afbouwtoelage als de volledige piketvergoeding. Het gaat immers om totaal verschillende werkzaamheden.

Bovendien bleek dat verrekening alleen mogelijk was door ‘noodgrepen’ toe te passen in BVCM. Bijvoorbeeld door tijdelijk de volledige piketvergoeding stop te zetten. Al met al was er sprake van veel onduidelijkheid en een groot ‘grijs gebied’, waarbij moeilijk te achterhalen is welke collega’s iets zouden moeten terugbetalen en welk bedrag het dan betreft. Om die reden heeft de korpsleiding laten weten af te zien van alle terugvorderingen. Goed nieuws dus voor de collega’s die het betreft!

Inmiddels zijn de eerste bedragen ingehouden met het salaris van december. Deze inhoudingen zullen echter worden gecorrigeerd bij een volgende salarisbetaling. De betrokken collega’s zullen na de kerstperiode door de werkgever persoonlijk worden geïnformeerd.


Nieuwsoverzicht