Symposium over grenzen vrijheid voor meningsuiting

Benieuwd naar de gevolgen van de normalisering van de rechtspositie voor de vrijheid van jouw meningsuiting? Kom dan naar het AGFA-symposium op 17 november in Den Haag.

Heeft de normalisering van de rechtspositie gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren? Hoe beïnvloeden (sociale) media die vrijheid? Hoe incidenten te voorkomen? U bent van harte uitgenodigd voor het symposium van de AGFA. Voorzitter Job Cohen leidt u door het programma heen en nodigt u uit voor een goed gesprek.

Doelgroep

Vooral ambtenaren in diverse functies bij rijk, politie of Defensie zijn uitgenodigd. Wanneer zij voor het gebruik van hun vrijheid van meningsuiting mogelijk worden berispt of ontslagen, moet de werkgever eerst advies aan de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren, de AGFA, vragen.

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Welkomstwoord en inleiding door voorzitter JOB COHEN ‘Wat is de functie en bijdrage van de AGFA tot nu toe?’

14.15 uur ‘Wat zijn de gevolgen van de normalisering van de rechtspositie voor de vrijheid van meningsuiting ambtenaren? Is er nog een rol voor de AGFA?’

Prof. dr. Alexander de Becker is verbonden aan de Universiteit Gent en Universiteit Hasselt. Hij bezette eerder de Ien Dales Leerstoel van het CAOP

14.45 uur ‘Hoe beïnvloeden (sociale) media die vrijheid? Hoe incidenten te voorkomen?’ MARK KRANENBURG is politiek journalist bij NRC Handelsblad en was correspondent in Brussel. Hij won in 1995 de Anne Vondelingprijs voor zijn heldere uitleg van en toelichting op politiek nieuws 15.00 uur Discussie met de zaal aan de hand van een stelling van Alexander De Becker en Mark Kranenburg

16.00 uur Napraten bij de borrel

Aanmelden

Het symposium vindt plaats op 17 november in de Bentinckzaal van het CAOP aan het Lange Voorhout 13 te Den Haag. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.


Nieuwsoverzicht