Sterk wisselende inkomens

De loonbelasting wordt geheven naar de hoogte van het belastbaar inkomen. Hoe hoger het inkomen hoe hoger de belastingdruk is.

Is er gedurende enkele jaren sprake van een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Haal hier het gehele artikel + voorwaarden, berekening en de te nemen stappen op.