‘Stay Fit, Stay at Work’

Politiemedewerkers ervaren de vroegtijdige kankerrevalidatie die ze tijdens het proefproject Oncopol op maat krijgen aangeboden als een grote meerwaarde. Deze nieuwe behandelwijze moet ertoe leiden dat collega’s tijdens hun ziekteproces zo veel mogelijk onderdeel blijven uitmaken van hun vertrouwde (werk)omgeving. De eerste succesjes op dat punt zijn een feit.

Op initiatief van de NPB, ACP en VMHP ging Oncopol in oktober 2013 van start in de politie-eenheid Amsterdam, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de Nationale Politie en financiële steun van zorgverzekeraar CZ. Sinds januari 2014 is Rotterdam bij de pilot betrokken. En inmiddels hebben ook andere eenheden belangstelling getoond voor de mogelijkheden van de nieuwe behandelwijze, die als motto heeft ‘Stay Fit, Stay at Work’. Tot op heden is de politie de eerste beroepsgroep in Nederland die hierop aanspraak kan maken.

Oncopol staat voor de combinatie van zorg en vroegtijdige revalidatie bij kanker. Dat houdt in dat al tijdens de fase van de diagnose -bij voorkeur voor de aanvang van de chemo en/of bestraling – met revalideren wordt gestart. Het programma daarvoor bestaat uit sportmedische en beroepsgerichte activiteiten op maat, arbeidsrelevante en psychosociale advisering en begeleiding, en waar nodig politie-specifieke operationele begeleiding en training.

Herstelproces

Dat hele pakket moet politiemedewerkers stimuleren om vanaf de eerste dag van hun ziekteproces het herstelproces zelf actief en functiegericht ter hand te nemen. Op die manier blijft het werk behouden als een rode draad door hun leven. Na afloop van de behandelingen kunnen ze daardoor op medisch verantwoorde wijze sneller terugkeren naar het (eigen) werk en dus zo spoedig mogelijk weer gaan functioneren als politiemedewerker.

Niet iedere vorm van kanker is hetzelfde en niet iedere politiemedewerker is hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk dat Oncopol ruimte biedt voor maatwerk en samen met de patiënt bekijkt welke vorm van revalidatie het meest geschikt is.

De collega’s die zich voor de pilot hebben aangemeld hebben één ding met elkaar gemeen: ze willen niet bij de pakken neer zitten en het liefst zo snel mogelijk de draad van hun leven weer oppakken – al dan niet in aangepaste vorm. Enerzijds wil men na afloop van de behandeling zo spoedig mogelijk terugkeren in de maatschappij en in de vertrouwde werkomgeving, anderzijds wil men ook tijdens het ziekteproces onderdeel blijven uitmaken van de eigen (werk)omgeving: ‘Stay Fit, Stay at Work’.

Betrokken partijen

De NPB, ACP en VMHP zijn aan de voorkant actief betrokken bij deze pilot. Namens de politiebonden heeft Saskia Dorrestein, bondssecretaris van de NPB, zitting in de projectorganisatie. Die bestaat daarnaast uit medici en adviseurs. Het gezamenlijke streven is een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van politiecollega’s en de ontwikkeling van specifieke zorg voor politiemensen met kanker.

Oncopol wordt op dit moment uitgevoerd in samenwerking met de belangrijkste kankercentra en revalidatie-instellingen in de twee regio’s: het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en het Erasmus Medisch Centrum/Daniel den Hoed. Daarnaast stelt de werkgever de benodigde faciliteiten beschikbaar, denk daarbij aan Fysiopol en Psychopol.

Binnen de pilot zijn al verschillende succesjes geboekt en – misschien nog belangrijker – de betreffende collega’s ervaren de vroegtijdige revalidatie als een grote meerwaarde. Toch zijn we er nog lang niet. Het beoogde doel is een uitrol binnen de totale politieorganisatie en Nederland bewuster maken van de meerwaarde van vroegtijdige kankerrevalidatie.

Wil je meer informatie over de pilot Oncopol of wil je je daarvoor aanmelden, kijk dan op www.oncopol.nl