Stand van zaken politieacties Tour 2015

De politiebonden hebben dit weekend een sommatiebrief ontvangen van de minister van Veiligheid en Justitie en de burgemeester van Rotterdam. Op maandag 29 juni gaan beide partijen hierover met elkaar in gesprek. Daarnaast hebben de besturen van de landelijke politiebonden besloten om de rijksambtenaren te steunen in hun actie voor een rechtvaardige CAO op 4 juli a.s.

In de brief zoals die is verstuurd door de minister van V&J en de burgemeester van Rotterdam worden de gezamenlijke politiebonden opgeroepen hun actie van 5 juli a.s. rond de reclamekaravaan op de Erasmusbrug te annuleren. Tegelijkertijd worden de bonden uitgenodigd voor een gesprek hierover op maandag 29 juni. De bonden hebben besloten op deze uitnodiging in te gaan en zullen over de uitkomsten van het gesprek uiteraard hun leden informeren.

 

Op zaterdag 4 juli organiseren de Rijksambtenaren vóór de start van de Tour de France in Utrecht een actie om aandacht te vragen voor hun strijdt voor een betere CAO. De bonden van rijksambtenaren hebben aangekondigd een uur voorafgaand aan de start van de Tour een stuk over het parcours te fietsen. De politiebonden steunen de rijksambtenaren. Om dit te tonen zullen zij hun medewerking verlenen om te zorgen dat de rijksambtenaren op 4 juli op het parcours kunnen komen. De actie op 4 juli wordt echter door de vakbonden van de rijksambtenaren georganiseerd en begeleid. De rijksambtenaren hebben politiemensen wel uitgenodigd om in eigen tijd mee te fietsen met de Tour de CAO van de rijksambtenaren.