Specialistische functies naar Raad van State

Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) heeft op 1 februari overeenstemming bereikt over een wijziging van de rechtspositie van de politie in verband met de introductie van de executieve aanstelling met specifieke inzetbaarheid.

Over deze wijziging zijn afspraken gemaakt in de Cao Politie 2015-2017. De wijziging van het Besluit Algemene Rechtspositie Politieambtenaren (Barp) maakt het mogelijk om politiemedewerkers die specifieke politietaken uitvoeren executief aan te stellen na een korte(re) politieopleiding gevolgd te hebben. De formele procedure om het Barp (en enkele andere besluiten) te wijzigen wordt gestart.

Raad van State
Hiervoor wordt het ontwerpbesluit voor akkoord voorgelegd aan de minister, de ministerraad en vervolgens aan de Raad van State. Het streven is om het gewijzigde Barp in te laten gaan per 1 juli 2018.

Geen nieuw vakgebied
Het CGOP heeft op 1 februari ook ingestemd met het voorstel om, in tegenstelling tot het CGOP-besluit van 1 juni 2017, geen nieuw vakgebied te ontwikkelen voor de specialisten met een specifieke inzetbaarheid. Overeengekomen is dat deze specialisten kunnen worden aangesteld op de functies in het vakgebied Operationeel Specialisme, naast de specialisten die generiek inzetbaar zijn.


Nieuwsoverzicht