Speciaal congres voor OR-leden

Op dinsdagmiddag 9 mei organiseert de SER het congres Medezeggenschap en de SER in de Mariënhof te Amersfoort. Interessant voor VMHP-leden die een rol in de medezeggenschap van hun eenheid hebben.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Veel van die thema’s zijn ook voor ondernemingsraden relevant. Daarom organiseert de SER op dinsdagmiddag 9 mei speciaal voor ondernemingsraden en hun bestuurders een congres waarin de link wordt gelegd tussen enkele SER-adviezen en de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap in uw organisatie.

Programma

Tijdens deze middag presenteert de SER enkele recente voor de OR relevante adviezen: het advies Mens en Technologie en het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Ingegaan wordt op de vraag wat de gevolgen zijn van deze adviezen voor de praktijk in de organisaties. De deelnemers bespreken welke rol de OR en de bestuurder hierbij kunnen spelen. Daarnaast komt de taak van de SER aan de orde bij het bevorderen van medezeggenschap. Wat doet de SER op dit gebied en welke wensen leven er ten aanzien van deze taak bij OR’en? Je kunt je hier aanmelden.


Nieuwsoverzicht