Sociaalfonds politie

We hebben een landelijk dekkend netwerk van sociaal fondsen voor de politie.

Dat betekent dat iedere politiemedewerker die in de financiële problemen geraakt, een beroep kan doen op een sociaal fonds in zijn eigen eenheid. Vertegenwoordigers van de besturen van alle sociaal fondsen kwamen dinsdag 24 oktober bijeen om dit feit met elkaar te vieren tijdens hun landelijke themadag in Doorn. 

Werking
Voor alle politiemedewerkers is er nu een sociaal fonds in de eigen eenheid, dat gefinancierd wordt door de eigen collega’s. Want 90 procent van alle politiemedewerkers heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen een bijdrage van het eigen salaris van 37 cent per maand. Hierdoor kunnen de sociaal fondsen hulp bieden aan collega’s in de vorm van een (renteloze) lening en advies en ondersteuning. Die hulp geldt overigens voor 100 procent van de collega’s, dus ook voor diegenen die niet bijdragen.