Slagvaardiger aanpak grensoverschrijdende criminaliteit in Limburg

De aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in Limburg wordt nog slagvaardiger door kortere, meer digitale lijnen tussen Nederlandse, Duitse en Belgische opsporingsdiensten in de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord. Zo wordt dit jaar begonnen met het digitaal versturen van rechtshulpverzoeken. Nederlandse, Duitse en Belgische opsporingsdiensten kunnen daardoor sneller en daarmee doortastender optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie sprak maandag in Aken van een mijlpaal, nadat hij met de minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen – de heer Kutschaty – en de minister van Justitie van België - mevrouw Turtelboom – de nieuwe afspraken had gemaakt. De grensregio loopt binnen Europa voorop in de grensoverschrijdende samenwerking en binnenkort ook met de digitale verzending van rechtshulpverzoeken. Jaarlijks worden in de Limburgse grensregio in totaal tussen de 4500 en 5000 rechtshulpverzoeken verzonden tussen de drie landen. Als deze rechtshulpverzoeken niet meer per post hoeven en straks digitaal via goed beveiligde (internet)lijnen gaan, kunnen opsporingsdiensten sneller acteren.

Allereerst begint in mei in het kader van het project e-CODEX van de Europese Commissie een proef met het versturen van de rechtshulpverzoeken tussen de Openbaar Ministeries van Nederland en Noordrijn-Westfalen. Vervolgens zal ook het Openbaar Ministerie van België aansluiten. Dankzij het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) dat op Nederlands initiatief 10 jaar geleden bij het Openbaar Ministerie in Maastricht werd ingericht, wordt in deze grensregio al jaren door politie- en justitiediensten van de drie landen intensief samengewerkt.

Daarom is deze regio volgens Opstelten, Turtelboom en Kutschaty bij uitstek een ideale proeftuin voor verdere grensoverschrijdende samenwerking. Deze wordt vooral gezocht op de prioriteiten: motorbendes, drugscriminaliteit, mensenhandel en rondtrekkende dadergroepen, die zich vooral bezig houden met woninginbraken en ‘car- and homejacking’.


Nieuwsoverzicht