SER stelt nieuw pensioenstelsel vast

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het ontwerpadvies voor een nieuw pensioenstelsel formeel vastgesteld. Het pensioenakkoord dat sociale partners en het kabinet begin juni gesloten hebben, is nu definitief. Het SER-advies gaat vooral over het aanvullend pensioen. Een stuurgroep waarin ook de VCP zitting neemt, gaat zich met de concrete uitwerking bezighouden.

 

Je leest op de VCP-site meer over deze formele vaststelling. De VCP behartigt als vakcentrale de belangen van onze vereniging en zo'n 50 andere beroepsorganisaties.


Nieuwsoverzicht