Samenwonenden bij pensioen

Een voorstel voor een wettelijke minimumdefinitie voor het partnerbegrip voor samenwonenden bij het aanvullend pensioen is naar de minister. de pensioenregeling partnerpensioen aanbiedt aan samenwonenden.

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid een voorstel gedaan voor deze wettelijke minimumdefinitie. Een wettelijke minimumdefinitie kan ervoor zorgen dat mensen eenduidiger kunnen worden geïnformeerd over de vraag wanneer zij als samenwonenden wel of geen recht hebben op partnerpensioen.


Nieuwsoverzicht