RPU

Wat is de stand van zaken rond de pensioenopbouw bij deelname aan de Regeling Partieel Uittreden (RPU)? De andere bonden en wij hebben lang overlegd met de werkgever en de Belastingdienst over de uitvoering van al bestaande fiscale wetgeving. Helaas verslechtert de pensioenopbouw. Er is compensatie aan de werkgever gevraagd.

Op basis van de RPU kun je vanaf 55 jaar maximaal 11,1 procent minder gaan werken (bijvoorbeeld van 36 naar 32 uur). Over de niet-gewerkte RPU-uren krijg je de helft (5,5 procent) doorbetaald. Ben je inderdaad voor je 58e jaar begonnen, dan bouw je door de nu opgelegde beperking geen pensioen op over de 5,5 procent salariskorting. Dit loopt door tot het moment dat de aanstelling stopt en eindigt dus niet op je 58e.

Gevolgen huidige deelnemers

De vraag was nog hoe omgegaan zou worden met de afgelopen jaren. Daarin is strijdig met de wet altijd volledig pensioen opgebouwd. De andere bonden en wij hebben de werkgever en Belastingdienst gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat de wetgeving in de toekomst moet worden toegepast is onvermijdelijk. De medewerkers mogen echter niet alsnog belast worden met de fouten uit het verleden. Daarnaast gaan we beoordelen of de foutieve informatie over de RPU juridisch gevolgen heeft. Daar waar mogelijk moeten collega's in ieder geval de kans krijgen om nadelen in de toekomst te voorkomen.

Gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 wel 58 jaar of ouder waren:

  • Deze medewerkers ondervinden geen nadelen. Niet nu en niet in de toekomst. Ook niet als zij ooit gestart zijn met de RPU voor hun 57e of 58e jaar.

Gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar waren:

  • Deze medewerkers krijgen voor de toekomst te maken met een verminderde opbouw als zij blijven deelnemen aan de RPU.
  • Zij hebben eenmalig de mogelijkheid om hun RPU met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 stop te zetten. Daarbij wordt wel het genoten RPU-verlof in overleg met de leidinggevende gecompenseerd.
  • Deze collega's mogen als zij vóór 1 juli 2018 nog 58 jaar worden, direct weer starten met de RPU. De Belastingdienst gaat alleen voor deze groep akkoord met een kortere periode dan 6 maanden zonder RPU. Voor alle overige situaties geldt de termijn van 6 maanden.
  • Wil je niet nu stoppen maar wel de duur van verminderde pensioenopbouw beperken? Dat kan door op een later moment tussentijds de RPU minimaal 6 maanden stop te zetten.

Actie

Maak jij gebruik van de RPU? Dan heb je een brief ontvangen of krijg je binnenkort een brief van de werkgever. Daarin staat wat de gevolgen voor de pensioenopbouw in jouw specifieke situatie zijn en wat je eventueel kunt doen om die gevolgen te beperken.

Staat in jouw besluit over deelname aan de RPU dat het niet gaat leiden tot een verminderde pensioenopbouw of heeft de werkgever dat op een andere manier kenbaar gemaakt? Dan kun je met ons overleggen hoe nu verder.