RPU-deelnemers

De VMHP kan je helpen als je vragen hebt rondom RPU of hiertegen in bezwaar wilt gaan, bijvoorbeeld als je op je salarisstrook in november je pensioenopbouw ziet dalen.

Door de Regeling Partiële Uittreding (deeltijdpensioen) kun je pas vanaf je 58ste rekenen op volledige pensioenopbouw over niet-gewerkte uren. Sinds 1 januari 2018 bouwt iemand die op jongere leeftijd gebruik begint te maken van de RPU – dat kan vanaf 55 jaar – dus een bepaalde tijd geen pensioen op over het niet-doorbetaalde deel van zijn RPU-uren (= de helft).

Je kunt dit voorkomen of beperken:

  • Met ingang van 1 januari 2018 uit de RPU stappen of afzien van deelname. Het korps is met de politiebonden overeengekomen dat RPU-deelnemers die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar oud waren eenmalig de kans krijgen om hun RPU-aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 januari terug te draaien.
  • De deelname aan de RPU tijdelijk onderbreken voorafgaande aan je 58ste jaar. De Belastingdienst zegt dat die onderbreking minstens zes maanden moet duren.

Tijdelijk gestopt
Leden die besloten hebben pensioenschade te voorkomen door tijdelijk met de RPU te stoppen kunnen in hun belangen geschaad zijn, omdat het leek alsof je vanaf een bepaalde leeftijd minder kon gaan werken en dat ineens niet meer zo was.

Blijven gebruiken?
Er zijn ook leden die de RPU willen blijven gebruiken, terwijl ze in 2018 nog geen 58 jaar waren. Vanaf eind november zien zij op hun salarisstrook een lagere pensioenpremie en, als gevolg daarvan, een hoger netto salaris.

Wij kunnen je helpen om hierover in bezwaar te gaan. Ben jij 55-58 jaar oud met een RPU-deelname en wil je meedoen met de RPU-bezwaarprocedure? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger, in ieder geval binnen zes weken nadat je het voor het eerst Youforce zag. Anders zijn we bestuursrechtelijk gezien niet op tijd.