Resultaat onderzoek organisatiecultuur bij de politie beschikbaar

Tijdens het onderzoek zijn met medewerkers dwars door de organisatie verhalen en anekdotes verzameld die samen een beeld geven van de organisatiecultuur bij de Nationale Politie. De resultaten van het onderzoek zijn vergeleken met de gewenste cultuur, zoals die onder meer in het realisatieplan van de Nationale Politie staat verwoord.

Nieuwsoverzicht