Reglement belangenbehartiging vernieuwd

Het hoofdbestuur heeft het vernieuwde Reglement belangenbehartiging, juridisch advies en bijstand goedgekeurd.

Een van onze doelen is om juridische bijstand aan onze leden te verlenen. Dit doen wij bij rechtsvragen over arbeidsverhoudingen. Wij bewaken als vereniging jouw rechtspositie en daarvoor kun je altijd een beroep op ons doen. Indien nodig zetten wij een specialistische advocaat in.

Reglement
Wat wij wanneer bieden, staat in het Reglement belangenbehartiging, juridisch advies en bijstand. De laatste versie dateerde uit 2014. De Commissie Belangenbehartiging moderniseerde dit reglement en legde de wijzigingen aan het hoofdbestuur op 12 mei voor. Het is nu goedgekeurd.

Aanstelling
Eerst kon je een beroep doen vanuit je functie. In het vernieuwde reglement hebben we dat anders geformuleerd. Zo zijn er nog steeds mensen die geen LFNP-functie hebben, of collega’s die gedetacheerd zijn. Om deze leden niet buiten te sluiten hebben we besloten om vanuit de aanstelling van de politie in plaats van de functie te kijken.

Strafrecht
Verder is er nu ook een begrenzing aan onze ondersteuning bij strafrechtelijke zaken.

Beschikbaar
Het vernieuwde reglement is goedgekeurd en wordt momenteel gedrukt. De digitale versie staat op deze site.


Nieuwsoverzicht