Regeling Aanvraag (opvolger functieonderhoud)

Partijen hebben overeenstemming over de ‘Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie’. Op basis van deze regeling kan een medewerker een aanvraag doen om formeel geplaatst te worden op een andere LFNP-functie.

Door het bevoegd gezag wordt vervolgens beoordeeld of die andere LFNP-functie in overwegende mate is uitgeoefend op basis van gedurende ten minste 1 jaar uitgeoefende. De opgedragen werkzaamheden moeten wezenlijk afwijken van de huidige LFNP-functie. Daarnaast kan een aanvraag worden ingediend om een bij de huidige functie behorend werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit toegewezen te krijgen. Er zal een landelijke, paritair samengestelde commissie worden ingesteld die advies uitbrengt aan het bevoegd gezag over concrete aanvragen. Deze regeling zal nu het formele wetgevingstraject doorlopen en op een nader aan te geven moment formeel in werking treden.


Nieuwsoverzicht